Hanehalkı Tüketim Harcamasında Haberleşmenin Payı

2018 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında haberleşmenin payı %3,8'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.