Hanehalkı Tüketim Harcamasında Haberleşmenin Payı

2017 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında haberleşmenin payı %3,4'tür.