Hanehalkı Tüketim Harcamasında Haberleşmenin Payı

2016 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında haberleşmenin payı %3,7'dir.