Hanehalkı Tüketim Harcamasında Konut ve Kiranın Payı

2017 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında konut ve kiranın payı %24,7'ye düşmüştür.