Hanehalkı Tüketim Harcamasında Konut ve Kiranın Payı

2016 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında konut ve kiranın payı %25,2'ye düşmüştür.