Hanehalkı Tüketim Harcamasında Lokanta ve Otellerin Payı

2018 yılında toplam hanehalkı harcamasında lokanta ve otellerin payı %6,5'a çıkmıştır.