Hanehalkı Tüketim Harcamasında Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetlerinin Payı

2018 yılında toplam hanehalkı tüketim harcamasının %6,5'u mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinden oluşmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.