Hanehalkı Tüketim Harcamasında Sağlığın Payı

2016 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında sağlığın payı %2'dir.