Hanehalkı Tüketim Harcamasında Sağlığın Payı

2018 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında sağlığın payı %2,2'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.