Hanehalkı Tüketim Harcamasında Ulaştırmanın Payı

2018 yılında ulaşım harcamalarının toplam harcamalardaki payı %18,7'den %18,3'e düştü.