Hanehalkı Tüketim Harcamasında Ulaştırmanın Payı

2017 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında ulaştırmanın payı %18,7'ye yükselmiştir.