Hanehalkı Tüketim Harcamasında Ulaştırmanın Payı

2018 yılında ulaşım harcamalarının toplam harcamalardaki payı %18,7'den %18,3'e düştü.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.