Hanehalkı Tüketim Harcamasında Ulaştırmanın Payı

2016 yılında hanehalkı tüketim harcamalarında ulaştırmanın payı %18,2'ye yükselmiştir.