Hanehalkı Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı (2017)

2017 yılında hanehalkı harcamalarının %24,7'si konut ve kira harcamalarına ayrılmıştır.