Harcama Gruplarına Göre Hanehalkı Başına Aylık Ortalama Harcama- 2018

2018 yılında hanehalkı başına aylık ortalama harcamalar sıralamasında 1.052 TL ile ilk sırada konut ve kira yer almaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.