Harcama Türlerine Göre Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Dağılımı

2017'de Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,7 ile konut ve kira harcamaları aldı.