Hayvan Türlerine Göre Üretilen Süt Miktarı- 2017

2017 yılında sığır türünden sağlanan süt miktarı 19milyon tondur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.