Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı

2017 yılında hekim başına düşen kişi sayısı 539'a düşmüştür.