Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı

2016 yılında hekim başına düşen kişi sayısı 551'e düşmüştür.