Hemşehri Derneklerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Hemşehri derneklerinin %53,46'sı Marmara Bölgesi'nde bulunmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.