Hemşehri Derneklerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Hemşehri derneklerinin %53,46'sı Marmara Bölgesi'nde bulunmaktadır.