Her 100.000 Nüfusa Düşen Ceza İnfaz Kurumu Nüfusu

Türkiye'de 100bin nüfusa düşen ceza infaz kurumu nüfusu 351'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.