Hidrolik Enerji Miktarı

2016 yılı hidrolik enerji miktarı 67bin GWh'dir.