Hisse Kurban Sayısı (1993-2017)

Türkiye Diyanet Vakfı, 2017 yılında yurt içinde 27.062, yurt dışında 230.727 olmak üzere toplam 257.789 hisseli kurban kesmiştir.