Hisse Kurban Sayısı (1993-2018)

2018 yılında 143 ülkede 436 farklı bölgede toplam 430.008 hisse kurban kesilerek dağıtılmıştır.