HIV(+) Kişilerin Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı (Türkiye 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017)

2017 yılında HIV (+), 531 vaka sayısı ile en çok 25-29 yaş aralığında gerçekleşmiştir.