HIV(+) Kişilerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı (1985-2019)

Türkiye'de HIV(+) kişilerin büyük çoğunluğunu 4.416 kişiyle 25-29 yaş grubu bireyler oluşturmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.