HIV(+) ve AIDS Kişilerin Olası Bulaş Yollarına Göre Dağılımı (1985-2019)

Türkiye'de 13 bin kişi bilinmeyen sebeple HIV(+) ve AIDS olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.