Hükümlü ve Tutuklu Erkek Sayısı

2017 yılı itibariyle tutuklu erkek sayısı 222.444'e yükselmiştir.