Hükümlü ve Tutuklu Erkek Sayısı

2018 yılı itibarıyla tutuklu erkek sayısı 254.426'ya yükselmiştir.