Hükümlü ve Tutuklu Erkek Sayısı

2016 itibariyle tutuklu erkek sayısı 192bine yükselmiştir.