Hükümlü ve Tutuklu Sayısı

2018 itibarıyla hükümlü ve tutuklu sayısı 264.842'ye yükselmiştir.