İç Borcun GSYH’ye Oranı

2017'de iç borcun GSYH'ye oranı %17,2'ye düşmüştür.