İcra Dairelerindeki Dosya Sayısı

2017'de icra dairelerindeki toplam dosya sayısı 28 milyona yükselmiştir.