İdari Mahkemelere Gelen Dava Sayısı

2017 yılında idari mahkemelere gelen dava sayısı 626bindir.