İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %67,2'ye ulaşmıştır.