İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

2018 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,3'e ulaşmıştır.