İkamet İzni İle Türkiye’de Bulunan Yabancılar

2018 yılında Türkiye'de ikamet izni ile 856 bin yabancı bulunmaktadır.