İkamet İzni İle Türkiye’de Bulunan Yabancılar

30 Ocak 2020 itibariyla Türkiye'de ikamet izni ile 1,1milyon yabancı bulunmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.