İkamet İzni İle Türkiye’de Bulunan Yabancılar

2017 yılında Türkiye'de ikamet izni ile 593 bin yabancı bulunmaktadır.