İlk ve Ortaokulda Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı, 2019

Gümüşhane'de ilk ve ortaokulda derslik başına 13 öğrenci düşerken bu sayı Gaziantep'te 35'tir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.