İlköğretimde/İlkokulda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2018-19 eğitim öğretim döneminde ilkokulda öğretmen başına 18 öğrenci düşmüştür.