İlköğretimde Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2020/21 eğitim öğretim döneminde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.