İlköğretimde/İlkokulda Okul Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2018/2019 eğitim öğretim döneminde ilkokulda okul başına düşen öğrenci sayısı 213'tür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.