İlköğretimde Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2015-16 öğretim döneminde ilköğretimde öğretmen başına düşe öğrenci sayısı 18'e düşmüştür.