İlköğretimde Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2017-18 eğitim öğretim döneminde ilköğretimde öğretmen başına 17 öğrenci düşmüştür.