İlköğretimde Okul Sayısı

2015-16 öğretim döneminde ilköğretimde okul sayısı 27bindir.