İlköğretimde/Ortaokulda Okul Sayısı

2018/19 eğitim öğretim döneminde ortaokul sayısı 18.935'tir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.