İlkokulda Kız Çocukları Okullaşma Oranı

2018/19 eğitim öğretim döneminde ilkokulda kız çocuklarının okullaşma oranı %92,08'dir.