İlkokulda Kız Çocukları Okullaşma Oranı

2016-17 öğretim döneminde ilkokulda kız çocuklarının okullaşma oranı %91,24'tür.