İllere Göre Ölümlü/Yaralanmalı Kaza Sayısının Toplam Kaza Sayısına Oranı (%)

2020 yılı verilerine göre, Kilis'teki kazaların %60,9'u ölümlü ya da ölümlü kaza oluyor, bu oranı İstanbul'da ise %6,2'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.