İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı, 2019