İllere Göre Deprem Bölgelerinden Nakil Olan Öğrencilerin İldeki 6-17 Yaş Grubu Çocuk Sayısına Oranı (%)

14 Mart 2023 itibarıyla deprem bölgelerinden nakil olan öğrenci sayısının 6-17 yaş çocuk nüfusu içindeki yoğunluğunun en yüksek olduğu il Mersin’dir (%6,2). İlk verinin yayımlandığı ve 71 ilde eğitim öğretim yılının başladığı 21 Şubat 2023 tarihindeki durumla 14 Mart 2023 tarihindeki durum karşılaştırıldığında ise tüm illerde nakil öğrenci yoğunluğunun arttığı, afet bölgesinden nakil öğrenci göçünün devam ettiği görülüyor.

Blog | Grafik
Yayın Tarihi:16 Mart 2023