İllere Göre Doğurganlık Hızı, 2019

2019 yılı verilerine göre, Şanlıurfa'da doğurganlık hızı 3,89 olarak hesaplanmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.