İllere Göre Gelen Göç, 2019 (İlk 20)

2019 yılında İstanbul'a toplam 306.455; Ankara'ya ise toplam 61.616 kişi göç etmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.