İllere Göre İthalat Miktarı- 2018

2018 yılında İstanbul'dan 120 milyar dolar değerinde ithalat yapılmıştır.