İllere Göre Kız Çocukları Ortaöğretim Net Okullaşma Oranı (%)

2019 yılı verilerine göre, Rize'de kız çocuklarının ortaöğretimde net okullaşma oranı %98,18 iken Muş'ta %53,16'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.