İllere Göre Kanserden Ölümlerin Toplam Ölümlere Oranı (%), 2019

TÜİK'in 2019 yılı için yayınladığı verilere göre, İstanbul'daki toplam ölümlerin %22,2'si kanser kaynaklı ölümler olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.