İllere Göre Kitap Okuma Endeksi

İdefix'in açıkladığı verilere göre, kitap okuma endeksi en yüksek il Muğla'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.