İllere Göre Kız Çocukların Evlenmelerinin Toplam Evlenmeler İçindeki Payı- 2019

2019 yılında, Türkiye'de toplam evlenmeler içinde en yüksek kız çocuğu evlenmesi oranına sahip il %13,2 ile Ağrı'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.