İllere Göre Konut Satış Sayıları (İlk 20 İl-2018)

2018 yılında İstanbul'da 234bin konut satılmıştır.