İllere Göre Nüfus Yoğunluğu – 2017 (İlk 20 İl)

2017 yılında illerin nüfus yoğunluğuna göre sıralamasında İstanbul 2.892kişi/km² ile ilk sıradadır. (Nüfus Yoğunluğu: Birim alanda yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir. )

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.