İllere Göre Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü (2017)

Eskişehir, Tunceli ve Çanakkale 2,7 hanehalkı büyüklüğü ortalaması ile son sırada yer aldılar.