İllere Göre Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü- 2018

2018 yılında Türkiye'deki illerin ortalama hanehalkı büyüklüğü sıralamasında Şırnak 6,4 ile ilk sırada yer almaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.