İllere Göre Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü- 2019

2019 yılında hanehalkı büyüklüğünün en fazla olduğu il Şırnak (6,11) iken , en az olduğu il ise Çanakkale'dir (2,63).

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.