İllere Göre Ortaokulda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı, 2019

İstanbul ortaokullarında bir öğretmen başına ortalama 20 öğrenci düşerken bu sayı Tunceli'de 9 öğrencidir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.