İllere Göre Toplam Doğurganlık Hızı, 2019

2019 yılında, ortalama 3,89 çocuk ile Şanlıurfa Türkiye'nin doğurganlık hızı en yüksek ili olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.